Tytuł projektu: ”Szansa na lepszą przyszłość dla sierpeckich przedszkolaków” 


Program Operacyjny:  Kapitał Ludzki
Działanie: 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
Termin realizacji: wrzesień 2010 / czerwiec 2011
Całkowita wartość projektu: 609 137,00 zł
Kwota dofinansowania: EFS 599 537,00 zł.

strona internetowa: www.przedszkolak.sierpc.pl