Tytuł projektu: "Stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami w regionie północno-zachodniego Mazowsza poprzez utworzenie Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami i wdrożenie systemu selekcji odpadów, w tym segregacji u źródła"

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Działanie:  4.2 Ochrona powierzchni ziemi
Termin realizacji: 2010 / 2011
Całkowita wartość projektu: 15 785 713,83 zł

 

www.skladowisko.sierpc.pl