Telefony alarmowe 112:
Policja - 997 centrala 024 275-92-00
Pogotowie - 999
Straż Pożarna - 998
Straż Miejska - tel. 275-20-66, 506-156-578

Pogotowie energetyczne 991

Pogotowie wodno-kanalizacyjne (0-24) 275-15-12