19 września w Domu Pielgrzyma odbyło się spotkanie mieszkańców osiedla z burmistrzem Markiem Kośmidrem.  Na spotkaniu obecni byli również zastępca – Zbigniew Leszczyński,  naczelnik wydziału inwestycji i remontów – Bogdan Ciemiecki, Zarząd Osiedla , zaproszeni radni Jerzy Stachurski, Krzysztof Rudowski, Wojciech Jaworowski i Adam Malinowski oraz mieszkańcy osiedla, których przybyło około 60 osób. Zebrani mieszkańcy zostali poinformowani o aktualnych inwestycjach prowadzonych na terenie osiedla przez przewodniczącego osiedla, a które zostały szerzej omówione przez burmistrza. Następnie przystąpiono do składania wniosków do planu inwestycji na rok 2014, które jako pierwsi przedstawili radni Krzysztof Rudowski i Jerzy Stachurski a następnie mieszkańcy osiedla. Wśród propozycji znalazły się między innymi; dalsze utwardzanie tłuczniem dróg gruntowych za ul. Kościuszki, budowa kanalizacji deszczowej na ul. Armii Ludowej i Powstańców, budowa chodnika na ul. Głowackiego od strony ronda oraz na ul. Kilińskiego czy też budowa ulic z kanalizacją deszczową na osiedlu Jagiełły. Budżet miasta nie pozwoli na realizację wszystkich wniosków ale miejmy nadzieję, że część z nich znajdzie się w inwestycjach w roku 2014.

Tomasz Kowalski

Przewodniczący Zarządu Osiedla