Osiemdziesiąt lat temu, 17 września 1939 roku, Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę.

W Sierpcu już po raz 8. zorganizowano Narodowe Czytanie, imprezę popularyzującą czytanie dzieł klasyki literatury polskiej.

W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym 2019/2020 2 września br. Burmistrz Miasta Sierpca Jarosław Perzyński wraz z Naczelnikiem Wydziału Oświaty Markiem Z. Zdrojewskim odwiedził szkoły podstawowe prowadzone przez Miasto Sierpc.

1 września, w dzień 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, Zastępca Burmistrza Piotr Nowakowski, wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Sierpca Dariuszem Malanowskim oraz Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Sierpca Zbigniewem Długokęckim oddali hołd poległym Polakom.

Po raz kolejny Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu wspólnie ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych i Chorych na Raka „Szansa na Życie” w Sierpcu oraz Burmistrzem Miasta Sierpca zaprosiło osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, ich asystentów, członków stowarzyszeń zajmujących się pomocą społeczną i wszystkich ludzi dobrej woli do wspólnej zabawy podczas XII Mazowieckiego Dnia Integracji Osób Niepełnosprawnych.