Gmina Miasta Sierpc przystąpiła do realizacji projektu pn. „Aktywny rodzic - wsparcie w powrocie do aktywności zawodowej dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w wyniku utworzenia żłobka w Sierpcu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Os. Priorytetowa VIII „Rozwój rynku pracy”, Działanie 8.3. „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałanie 8.3.1. Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej.

Remont parkingu trwał od połowy grudnia i obejmował wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz ustawienie krawężników betonowych.

 

W dniu 20 grudnia 2018 r. w Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu odbyło się uroczyste otwarcie Klubu Senior+ współfinansowanego ze środków Wojewody Mazowieckiego w ramach Programu Wieloletniego “Senior +” na lata 2015-2020.

 

Zakończono prace związane z budową parkingu przy ul. Jana Pawła II 12.

 

Odbyły się pierwsze testy nowego oświetlenia na stadionie miejskim, a także zostały zamontowane trybuny, które pomieszczą około 450 osób.

 

Budowa parkingów w sąsiedztwie bloków przy ul. Jana Pawła II 27 i 29 dobiegła końca.

 

Przebudowę jezdni i chodnika na ul. Sienkiewicza wykonuje „TRANSDRÓG" Handel i Usługi Transportowe Andrzej Cendlewski z Kolczyna.

 

Wykonawcą robót jest firma FPW PAP-BUD z Rościszewa.

Elewacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 nabiera powoli nowego wyglądu.

 

Zakończyło się utwardzenie terenu przy ulicy Kasztanowej.

 

Do końca roku ma zakończyć się remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 3.

Zakończyła się przebudowa zjazdów na sierpeckich Jeziórkach.

Zakończyła się przebudowa chodnika przy ul. Grota Roweckiego.

Dobiegają końca prace związane z przebudową parkingu przy ul. Płockiej przy tzw. Harmonijkach. 

Jakiś czas temu informowaliśmy Państwa o pozytywnie rozpatrzonym przez Wojewodę Mazowieckiego wniosku na dofinansowanie w kwocie 150 000 zł na utworzenie

Trwa rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków.

Trwają prace związane z budową ciągów pieszo jezdnych przy ulicy Jana Pawła II. Jest to drugi etap działań.

Zakończyła się budowa parkingu przy ulicy Kasztelańskiej.

Zakończyły się prace związane z budową łącznika pomiędzy ul. Gabriela Narutowicza a ul. Henryka Sucharskiego. Wykonawcą inwestycji jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu, który za kwotę 24 000,00 zł brutto wykonał ciągu pieszego z kostki betonowej długość około 75 mb, szerokość około 1,5 m.

Trwa wymiana płyt betonowych oraz trylinki na kostkę betonową na chodnikach i zjazdach na długości około 100 mb przy ul. Piastowskiej w Sierpcu.

Biuro Projektów i Inwestycji ”PROBUD” s.c. wykonuje budowę ul. Powstańców od ul. Jaśminowej do Ziemiańskiej.

Zakończyły się roboty budowlane przy ul. Narutowicza od ul. Skłodowskiej-Curie do ul. Okulickiego. Za realizację zadania odpowiada Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu, który za kwotę 87.250,00 zł wykonał m.in:

Trwają prace związane z budową łącznika na odcinku od ul. Reymonta do ul. Artyleryjskiej, czyli tak zwanych „Awaryjnych”.

Zarząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie przyznał Gminie Miasto Sierpc dotację w wysokości 100 000 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Miłobędzkiej”.

 

Od połowy marca br. trwają prace związane z rozbiórką budynku znajdującego się w Parku im. Tadeusza Mirosławskiego przy ul. Wiosny Ludów w Sierpcu.

 

14 marca br.  zostały rozpoczęte prace związane z budową Stadionu Miejskiego w Sierpcu.

Remontem stadionu zajmuje się  firma Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o. , która w ramach umowy wykona:

 

Panu Burmistrzowi Jarosławowi Perzyńskiemu jest niezmiernie miło poinformować o sukcesie, jakim niewątpliwie jest wejście w życie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta w części dotyczącej największego sierpeckiego przedsiębiorstwa tj. Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej.