Miasteczko ruchu drogowego, które powstaje przy ul. Konopnickiej, będzie idealnym miejscem do prowadzenia profesjonalnych zajęć praktycznych dla dzieci i młodzieży, a także do przeprowadzenia egzaminów na kartę rowerową. 

Przy ul. Dworcowej powstał nowy plac zabaw dla najmłodszych.

Trwają prace związane z przebudową boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3

Piątkowy przegląd inwestycji.

Remont drugiego odcinka ul. Płockiej, od ronda do poczty został zakończony.

Nowe place zabaw na mapie Sierpca! 

W środę, 28 października br. ruszyła budowa miasteczka ruchu drogowego przy ul. Marii Konopnickiej w Sierpcu. Zadanie to zostało dofinansowane w ramach Lokalnej Grupy Działania Sierpeckie Partnerstwo. 

Remont chodnika przy ul. Kochanowskiego został zakończony.