Mając na uwadze bezpieczeństwo Mieszkańców, tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada br. w naszym mieście, odbędą się w ograniczonej formie.

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy rozkład jazdy miejskiego busika, obowiązujący w dniach od 29 października (czwartek) do 2 listopada br. (poniedziałek).

Konsultacje projektu: „Programu współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” od  dnia 20 października 2020 r. do dnia 26 października 2020r.

Remont ulicy Płockiej dobiega końca!

W dniu 16 października rozpoczęły się ostatnie prace na ul. Płockiej. Jest to najtrudniejszy etap kończący tę inwestycję. Największe utrudnienia będą w rejonie skrzyżowania przy poczcie.