Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2019 r. poz. 506,1309,1571,1696,1815) na wniosek Burmistrza Miasta zwołuję na 20 marca 2020 r. (piątek) na godz. 10:00 XXVII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

23 lutego, o godz. 12:00 na na Stadionie Miejskim obędzie się po raz pierwszy w naszym mieście wojskowa przysięga żołnierzy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego.

29 lutego br. odbędzie się V Nocny Rajd Żołnierzy Wyklętych.