W minionym tygodniu rozpoczęły się prace budowlane związane z budową parkingu.

Trwają prace związane z położeniem warstwy ścieralnej asfaltu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713,1378) zwołuję na 28 kwietnia 2021 r. (środa) na godz. 11:00 XLIII Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w trybie zdalnym.

Przy ul. Kwiatowej 9 trwa budowa parkingu.

W środę, 14 kwietnia rozpoczęło się wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Armii Krajowej (odcinek od ul. Wiosny Ludów do ul. Mikołajczyka).