Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silna mgła/1

Od 1 września trwa rekrutacja do projektu „Aktywne przeciwdziałanie wykluczeniu” . Umozliwia on 60 osobom z podregionu płockiego zagrożonych wykluczeniem społecznym aktywizację społeczno – zawodową. Stanie się tak poprzez kompleksowy program wsparcia obejmujący między innymi doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe, płatne staże i indywidualne pośrednictwo pracy.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn.zm.) zwołuję na  25 października 2017 r. ( środa) na godz. 10:00  XLVII  sesję  Rady  Miejskiej  Sierpca,  która odbędzie się  w Urzędzie Miejskim w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

 

BURMISTRZ MIASTA SIERPC

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE

MOSTY KATOWICE Sp. z o.o. 

zapraszają

na spotkanie informacyjne w sprawie:

BUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NA ODCINKU

OD DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 560 DO DROGI KRAJOWEJ NR 10

W REJONIE MIEJSCOWOŚCI SIERPC

Ostatnia w tym roku korekta rozkładu jazdy pociągów Kolei Mazowieckich

Zmiany wchodzą w życie 15 października i będą obowiązywać do 9 grudnia 2017 r., a więc do końca bieżącej edycji rozkładu. Najpoważniejsze utrudnienia, z uwagi na trwający remont, dotyczą podróżnych korzystających z przejazdów pociągami na linii nr 447.

 

Szanowni Mieszkańcy,

Gmina Miasto Sierpc rozpoczyna nabór wniosków wstępnych dla osób zainteresowanych modernizacją indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianą starych kotłów o niskiej sprawności na gazowe, olejowe lub opalane biomasą.

 

Badania realizowane będą wg następującego harmonogramu:

 

Uprzejmie informujemy, że Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu rozpoczął realizację Programu badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019.

 

 

W przypadku zauważenia bezpańskiego zwierzęcia

lub które uległo wypadkowi należy powiadomić odpowiednie służby

pod nr 24 275-20-66.

Służby niezwłocznie udadzą się na miejsce i podejmą stosowne działania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasza Książnica wychodząc naprzeciw potrzebom osób starszych
i niepełnosprawnych proponuje usługę „Zgłoś seniora, czyli książka z dostawą do domu”.

 

Krajowa Administracja Skarbowa. Co trzeba wiedzieć                   

• Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) to połączenie administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej.

 

Osoby zainteresowane adopcją czworonogów

zapraszamy do bezpośredniego kontaktu ze schroniskiem.

Schronisko dla zwierząt w Płocku: tel. (24) 262-47-99

OGLĄDANIE I ZWIEDZANIE SCHRONISKA:

  – w dni powszednie i święta  w godz. 900 - 1500

 ADOPCJE ODBYWAJĄ SIĘ:


 

Poniedziałek

godz. 800  - 1400

Wtorek

godz. 800  - 1400

Środa

godz. 900  - 1600

Czwartek

godz. 800 - 1400

Piątek            godz. 800 - 1400

 

http://schronisko.sitaplock.pl/

lub 

Wydziałem Spraw Społecznych i Komunalnych Urzędu Miejskiego: tel. 24/275-86-48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Sierpca uprzejmie informuje, że w  związku z wejściem w życie Uchwały Nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755), rodzinom wielodzietnym przyznaje się Kartę Dużej Rodziny.

 

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA