W dniu 6 września 2017 r. Gmina Miasto Sierpc zakończyła inwestycję dofinansowaną w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zrealizowano cztery poniższe zadania, tj.:

  • Budowa placów zabaw – ul. Jagiełły w Sierpcu, dz. ewid. 899/6
  • Budowa placów zabaw – ul. Paderewskiego w Sierpcu, dz. ewid. 3937/3
  • Budowa placów zabaw – ul. Chrobrego w Sierpcu, dz. ewid. 4014
  • Budowa placów zabaw – ul. Jana Pawła w Sierpcu, dz. ewid. 3967/4

Łączna kwota przyznanego Gminie Miasto Sierpc dofinansowania wyniosła:  167.652,00 zł.

Operacja realizowana była w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania „Sierpeckie Partnerstwo”.

W dniu 22 maja 2017 r. Gmina Miasto Sierpc podpisała kolejne dwie umowy z Zarządem Województwa Mazowieckiego w zakresie realizacji operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” na realizację zadań pn.: „Budowa placów zabaw – ul. Jagiełły w Sierpcu” oraz „Budowa placów zabaw – ul. Paderewskiego w Sierpcu”.

 

12 kwietnia br. Pan Burmistrz Jarosław Perzyński podpisał dwie umowy z Zarządem Województwa Mazowieckiego w zakresie realizacji operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.
Dzięki tym umowom dofinansowana zostanie budowa dwóch placów zabaw w Sierpcu:
- na ul. Chrobrego oraz 
- na ul. Jana Pawła II.

Środki finansowe pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW) – dostępnego dla członków Stowarzyszenia LGD "Sierpeckie Partnerstwo".