BURMISTRZ MIASTA
Jarosław Perzyński

ul. Piastowska 11a , 09-200 Sierpc, sekretariat - pokój nr 12 A
Tel. (24) 275-86-86; Fax (24) 275-86-33;

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałki - w godz. 15:00 - 17:00
- środy - w godz. 8:00 - 10:00

Jarosław Perzyński urodził się w 1979 r. w Sierpcu. Z wykształcenia magister inżynier ekonomii (Prywatna Szkoła Biznesu i Administracji). Ukończył również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej z zakresu zarządzania projektami współfinansowanymi z budżetu UE oraz na Politechnice Gdańskiej z zakresu zarządzania projektami telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi.

Już jako student rozpoczął pracę zawodową w branży telekomunikacyjnej. Przez dziesięć lat realizował z sukcesem projekty dla największych firm w Polsce. W 2009 r. został powołany na stanowiska Prezesa Zarządu E-Telbank Sp. z o.o., spółki stanowiącej część Grupy Exatel S.A./PGE S.A. Funkcję tą piastował do 2011 r.

W międzyczasie rozwijał swoje własne przedsięwzięcie stając się współwłaścicielem księgarni internetowej Drops.pl, a następnie właścicielem Wydawnictw Naukowo Technicznych Sp. z o.o. Jako przedstawiciel wiodącego wydawnictwa akademickiego na rynku polskiej książki został powołany w 2012 r. na stanowisko członka Rady Polskiej Izby Książki. Reprezentując powyższe stowarzyszenia referował na forum Komisji Europejskiej problemy z jakimi borykają się wydawnictwa na rynku książki.

W listopadzie 2014 r., w drugiej turze wyborów, został wybrany na stanowisko Burmistrza Miasta Sierpc.

Wolny czas spędza wspólnie z rodziną: żoną Elą oraz dziećmi: synem Kamilem i córką  Basią. Jego pasją są podróże oraz sport, a przede wszystkim bieganie.

 

ZADANIA/KOMPETENCJE BURMISTRZA
Do burmistrza należą sprawy:

 • budownictwa i architektury
 • drogownictwa
 • działalności gospodarczej
 • ewidencji ludności i dowodów osobistych
 • finansowe i egzekucji administracyjnej
 • geodezji i kartografii
 • gospodarki mieniem komunalnym
 • inwestycji miejskich
 • planowania przestrzennego
 • planowania gospodarczego
 • polityki kadrowej urzędu
 • rolnictwa
 • stanu cywilnego
 • współpracy z innymi samorządami i z zagranicą
 • obronne, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej urzędu.

Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad  następującymi wydziałami, komórkami organizacyjnymi i stanowiskami:

 • Wydziałem Architektury i Gospodarki Gruntami
 • Wydziałem Inwestycji, Remontów i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
 • Wydziałem Spraw Obywatelskich
 • Urzędem Stanu Cywilnego
 • Referatem Działalności Gospodarczej i Rolnictwa
 • Samodzielnym stanowiskiem do spraw pracy i zarządzania kryzysowego.

Pełni funkcję właściciela miejskich spółek komunalnych:

 • Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "EMPEGEK" Sp. z o.o.
 • Ciepłowni Sierpc Sp. z o.o.
 • Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
 • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o.

 


 

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Ewa Leszczyńska

ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc, sekretariat - pokój nr 12 A
Tel. (24) 275-86-86; Fax (24) 275-86-33
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ewa Leszczyńska urodziła się w 1975r., pochodzi z Olsztyna. Z wykształcenia magister fizyki o specjalności fizyczne podstawy mikroelektroniki (absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z zakresu rachunkowości.

Po studiach podjęła pracę w Young Digital Poland w Gdańsku (obecnie Young Digital Planet) przy największym na świecie projekcie edukacyjnym – iSzkoła, uwzględniającym nowoczesne podejście do nauczania, w pełni wykorzystujące możliwości najnowszych technologii informacyjnych. Pracowała również w poznańskich spółkach (BB Tech S.A. oraz Edustrada Sp. z o.o.) jako kierownik projektów e-learningowych.

Kolejnym miejscem, gdzie od 2003 r. do czasu objęcia stanowiska Zastępcy Burmistrza Sierpca zdobywała doświadczenie zawodowe, był Urząd Miasta Olsztyna. Nieprzerwanie od 2005 r. prowadziła postępowania kontrolne i pokontrolne w Urzędzie Miasta Olsztyna, w  miejskich jednostkach organizacyjnych oraz w niepublicznych jednostkach oświatowych.

W wolnym czasie uprawia nordic walking i podróżuje.

W życiu wyznaje zasadę: „Do sukcesu nie ma żadnej windy. Trzeba iść po schodach.”

Do zastępcy burmistrza należą sprawy:

 • edukacji
 • gospodarki komunalnej
 • gospodarki mieszkaniowej
 • informacji i promocji miasta
 • informatyzacji
 • kultury
 • ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 • polityki społecznej
 • porządku publicznego
 • robót publicznych
 • sportu
 • zdrowia
 • koordynacja działań i kierowanie pracą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zastępca burmistrza pełni nadzór nad następującymi wydziałami, komórkami organizacyjnymi i stanowiskami:

 • Wydziałem Oświaty, Kultury i Zdrowia
 • Wydziałem Spraw Społecznych i Komunalnych
 • Strażą Miejską
 • Zespółem ds. Promocji i Komunikacji

W zakresie realizacji zadań miasta zastępca sprawuje nadzór nad:

 • szkołami podstawowymi i gimnazjum miejskim
 • przedszkolami miejskimi
 • miejskimi placówkami kultury:

          - Centrum Kultury i Sztuki
          - Miejską Biblioteką Publiczną
          - Pracownią Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca

 • Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Zastępca burmistrza sprawuje funkcję burmistrza w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przezeń obowiązków oraz wydaje, na podstawie upoważnienia burmistrza, decyzje administracyjne, postanowienia i zaświadczenia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

Podkategorie

 

 

 

 

 

SEKRETARZ MIEJSKI
- Barbara Wojciechowska-Dobies

 

 

 

 

 

ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc
Pokój nr 16
Tel. (24) 275-86-28
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Barbara Wojciechowska-Dobies jest z wykształcenia magistrem prawa (absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Ukończyła również studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej z zakresu zarządzania finansami i marketingu. W 2014 r. ukończyła kolejne studia podyplomowe – Akademia Liderów Samorządowych (Uniwersytet Warszawski).

W latach 1998-2009 pracowała w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu (w tym w latach 2002-2007 była kierownikiem działu marketingu i zamówień publicznych).

Od 2 lutego 2009 r. sprawuje funkcje Sekretarza Miejskiego w Urzędzie Miejskim w Sierpcu.

Czytaj więcej: Sekretarz