OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie SENIOR Z WERWĄ w Sierpcu
zawiadamia, że w dniach:

12.10.2017r. (czwartek) od A - M

oraz

13.10.2017r. (piątek) od N - Ż

będzie wydawana żywność w magazynie, przy ul. Narutowicza 27,
na podstawie nowych skierowań MOPS.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446 z późn.zm.) na wniosek Burmistrza Miasta  zwołuję  na 4 października 2017 r. (środa) na godz. 08:00   XLVI nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej Sierpca

 

W czwartek, 28 września rozpoczął się remont dachów sal gimnastycznych znajdujących się przy Szkole Podstawowej nr 3.

 

W ZWIĄZKU Z PODNOSZĄCYM SIĘ STANEM RZEKI SIERPIENICY, OSTRZEGAMY O MOGĄCYCH WYSTĄPIĆ PODTOPIENIACH!

Intensywne opady deszczu mogą powodować powódź opadową oraz awarie energetyczne.  

Od środy (20.09.2017r.) zostaje wprowadzony zakaz poruszania się następującymi ulicami:

- od ul. Wojska Polskiego wzdłuż rzeki Sierpienicy, aż do Cmentarza Komunalnego,

- przejazd po obu stronach rzeki od ul. 11 Listopada do ul. Słowackiego.

Ulice zostaną zamknięte do poniedziałku -25.09.2017r.

Służby miejskie na bieżąco prowadzą ścisły monitoring poziomu wody w rzece Sierpienicy.

W razie wystąpienia niepokojących zjawisk prosimy o kontakt ze służbami ratunkowymi:

  • Straż pożarna, tel. 998
  • Numer alarmowy, 112
  • Policja, 997
  • Pogotowie ratunkowe, 999
  • Straż Miejska, 275-86-66
  • Komendant Straży Miejskiej, 506-156-578

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn.zm.) zwołuję na  27 września 2017 r. ( środa) na godz. 10:00  XLV  sesję  Rady  Miejskiej  Sierpca,  która odbędzie się  w Urzędzie Miejskim w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

W mijającym tygodniu Pan Burmistrz wspólnie z Panią Radną Magdaleną Stasiak sprawdzali postęp prac w budowie parkingów przy ulicy Generała Stefana Roweckiego "Grota".

Rozpoczęły się prace związane z kolejną inwestycją w Naszym Mieście, tym razem jest to budowa ulicy Generała Józefa Bema.

Siedemdziesiąt osiem lat temu, 17 września 1939 roku, Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę. Upamiętniając to wydarzenie,  w hołdzie ofiar sowieckiej agresji Jarosław Perzyński - Burmistrz Miasta Sierpc, Jerzy Stachurski - Przewodniczący Rady Miejskiej Sierpca i Ewa Leszczyńska - Zastępca Burmistrza  złożyli kwiaty i zapalili znicze przy pomniku Ofiar Katynia.