Trwa rekrutacja do kolejnej edycji Turnieju Aktywnych Szkół MultiSport.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) zwołuję na  23 stycznia 2019 r. (środa) na godz. 11:00 VI sesję  Rady  Miejskiej  Sierpca,  która odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.