Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję na  30 grudnia 2019 r. (środa) na godz. 10:30  XXIV sesję Rady  Miejskiej  Sierpca,  która odbędzie się  w Urzędzie Miejskim w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

W dniu 13 grudnia 2019 r. w siedzibie Klubu „Senior+” w Filii nr 2 odbyło się spotkanie opłatkowe.