Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję na 25 stycznia 2023 r. (środa) na godz. 11:00 LXXIV Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

Zdjęcie przedstawia roboty związane z budową nowych miejsc postojowych przy ul. Wyzwolenia. W tle widoczne budynki wielorodzinne oraz sprzęt budowlany.

Przy ul. Wyzwolenia trwają roboty budowlane związane z budową nowych miejsc postojowych.

Plakat informujący o wydarzeniu: Finał Miejskiej Ligi Koszykówki. Plik zawiera elementy graficzne oraz informację tekstową. Na dole strony widoczne logotypy partnerów i sponsorów wydarzenia. Finał odbędzie się 11 stycznia 2023 roku w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu, o godzinie 18:40.

11 stycznia br. w hali sportowej im. Zdzisława Krzyszkowiaka przy Szkoła Podstawowa Nr.2 w Sierpcu, odbędzie się Finał Solar-Tech Miejska Liga Koszykówki Sierpc!

Wycinek plakatu informacyjnego Klubu Sportowego Taekwondo Sierpc. Na pierwszym planie widoczne są dwie osoby ćwiczące taekwondo.

Klub sportowy TAEKYON Sierpc zaprasza młodzież (16+) oraz osoby dorosłe na trening otwarty z elementami taekwondo i samoobrony w dniu 13 stycznia 2023 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu. Wstęp bezpłatny!

Miniatura plakatu zawierającego elementy graficzne oraz informację tekstową.

Serdecznie zapraszamy do Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu na wystawę grafiki Dawida Ławickiego.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583,1005,1079,1561) zwołuję na 28 grudnia 2022 r. (środa) na godz. 11:00 LXXI Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.