Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady śniegu/1

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)  zwołuję na  29 listopada 2017 r. (środa) na godz. 10:00 XLVIII Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

 

W związku z przekroczeniem w 2017 r. poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia.

Szczegóły komunikatu.

 

 

 

W poniedziałek, 6 listopada, rozpoczęły się roboty budowlane przy ul. Sempołowskiej.

 

Tradycja tworzenia szopek bożonarodzeniowych wywodzi się z Krakowa i okolicznych wsi. To właśnie tam miały one swój najpełniejszy rozwój formy i artystycznego wyrazu.

 

Rozpoczął się remont chodników przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie oraz wzdłuż ulicy Gabriela Narutowicza.