Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713) na wniosek Burmistrza Miasta zwołuję na 10 czerwca 2020 r. (środa) na godz. 11:00 XXX Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w trybie zdalnym.

Trwa ogólnopolska akcja "Cała Polska Czyta Dzieciom".

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713) na wniosek Burmistrza Miasta zwołuję na 27 maja 2020 r. (środa) na godz. 09:00 XXIX Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w trybie zdalnym. 

Prace na terenie miasta Sierpca nie zwalniają tempa.