Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję na 9 września 2020 r. (środa) na godz. 11:00 XXXIII Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w trybie zdalnym.

Właściciel poszukiwany!