Z dniem 1 listopada br. nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu. W związku ze zadeklarowanym odejściem z końcem października dotychczasowego szefa Trójki – pana Józefa Ziemkiewicza na emeryturę Burmistrz Miasta Sierpc w sierpniu ogłosił konkurs. W skład komisji konkursowej zostało powołanych, zgodnie z art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, po trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny, po dwóch reprezentantów rady pedagogicznej i rodziców oraz przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej – łącznie 11 osób.

PŁOCK
BEZPŁATNA KONFERENCJA
 O DOTACJACH UE


Mazowiecki Serwis Gospodarczy  serdecznie zaprasza na bezpłatną Konferencję Regionalną na temat pozyskiwania dotacji UE dla przedsiębiorców
i samorządowców. Gospodarzem spotkania jest Starostwo Powiatowe w Płocku. Konferencja odbywa się pod Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika.

 

Termin:          29 października 2008 r., godz. 12 00
Miejsce:          Starostwo Powiatowe w Płocku sala 4
                                ul. Bielska 59, 09-400 Płock                             
Uczestnicy:     Przedsiębiorcy i Samorządowcy
Czas trwania:  ok. 2 godzin

AKREDYTOWANI KONSULTANCI PARP
DO DYSPOZYCJI PRZEDSIĘBIORCÓW

Od dnia 4 listopada 2008r.
PRZEDSIĘBIORCY I OSOBY ZAMIERZAJĄCE ZAŁOŻYĆ
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Z SIERPCA I OKOLIC
będą miały możliwość
BEZPŁATNIE KORZYSTAĆ Z POMOCY
AKREDYTOWANYCH KONSULTANTÓW
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI,

którzy dyżurować będą
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sierpcu,
ul. Piastowska 11a, I piętro, pokój nr 15.

W KAŻDY PIERWSZY WTOREK MIESIĄCA
,
w godzinach od 9.00 do 15.00
będzie można uzyskać informacje na temat:
-    zasad podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
-    możliwości wykorzystania środków unijnych
na realizację projektów w latach 2007-2013,

VI MEMORIAŁ KSIĘDZA PRAŁATA LUDOMIRA LISSOWSKIEGO

  • Mistrzostwami Mazowsza w Szachach Aktywnych
  •  Mistrzostwami Leśników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi
  •  Mistrzostwami Polski Rzeczoznawców Majątkowych

I.   Termin i miejsce:
  • 22 listopada 2008r.
  • ZAJAZD „OAZA” - Całownia k/Sierpca (8 km od Sierpca w stronę Torunia, droga krajowa nr 10)

APEL
MAZOWIECKIEGO ZARZĄDU OKRĘGOWEGO
POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
W SPRAWIE KARTY
I.C.E
(In Case of Emergency - „w nagłym wypadku”).

Polski Czerwony Krzyż jako pierwszy w Polsce wprowadził karty ICE. Pomysł kart ICE powstał z inicjatywy włoskich i brytyjskich ratowników, którzy zauważyli lukę informacyjną w kontakcie z rodziną i bliskimi poszkodowanych. Karta ICE zawiera imię i nazwisko właściciela oraz numery telefonów do 3 osób, które należy powiadomić w razie wypadku. Często o uratowaniu życia lub zdrowia ofiary wypadku decydują minuty. Tymczasem w Polsce nie ma obowiązku noszenia przy sobie dowodu tożsamości ani innych dokumentów ułatwiających ratownikom zdobycie informacji o poszkodowanym. Karta jest potencjalnym kontaktem z bliskimi poszkodowanego.

Dzień 14 października upłynął Burmistrzowi Miasta Sierpc pod znakiem wizyt składanych w miejskich szkołach i przedszkolach. Pan Marek Kośmider w otoczeniu pracowników Urzędu Miejskiego odpowiadających za oświatę uhonorował Nagrodą Burmistrza czterech nauczycieli oraz dwóch dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Sierpc. We wszystkich przypadkach nagroda była wręczana w trakcie uroczystości przygotowanych w związku z Dniem Edukacji Narodowej, w obecności dyrekcji, rad pedagogicznych, zaproszonych gości oraz uczniów. W Szkole Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej Nagrodą Burmistrza została wyróżniona pani Elżbieta Olszewska-Lamka – nauczyciel muzyki i informatyki, w Miejskim Przedszkolu Nr 1 – pani Ewa Krydzińska, w Miejskim Przedszkolu Nr 4 Czerwonego Kapturka – jego dyrektor – pani Marzanna Kupniewska oraz nauczyciel – pani Henryka Bigorajska, w Gimnazjum Miejskim im. Mikołaja Kopernika – pan Józef Urbański – nauczyciel fizyki i informatyki.

ORGANIZATOR  GŁÓWNY
SIERPECKIE  TOWARZYSTWO  MUZYCZNE
oraz
WSPÓŁORGANIZATORZY
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. M .Kamińskiego
Centrum Edukacji Artystycznej – Region Warszawski
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

ZAPRASZAJĄ NA

VI FESTIWAL ZESPOŁÓW KAMERALNYCH
Szkół Muzycznych I  i II  stopnia  Regionu Mazowieckiego

POD  PATRONATEM
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO – Adama Struzika
BURMISTRZ MIASTA SIERPC – Marka Kośmidra

SIERPC 19-20 października 2008 roku

 

PROGRAM FESTIWALU:

 

Niedziela  - 19 października 2008 r.                                           
- godz. 15.00 - MSZA ŚWIETA w Kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
- godz. 16.00 - Koncert muzyki kameralnej - sala konferencyjna Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
WYKONAWCY:
Krystyna  Borucińska -Żarnecka – fortepian,
Magdalena Szczpanowska – skrzypce,
Andrzej Zieliński – wiolonczela,
Romuald Gołębiowski – klarnet,
Ryszard Bałauszko - gitara

 

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA MEDALU „ZASŁUŻONY DLA MIASTA SIERPCA” IRENEUSZOWI WIELIMBORKOWI

23 września 2008 roku, w Urzędzie Miejskim, odbyła się uroczystość wręczenia Ireneuszowi Wielimborkowi, medalu Zasłużony dla Miasta Sierpca. Uroczystość odbyła się w gronie radnych, rodziny, współpracowników i przyjaciół p. Ireneusza Wielimborka. Wręczenia pamiątkowego medalu dokonali burmistrz Marek Kośmider i przewodniczący rady Marek Chrzanowski, który wcześniej odczytał sentencję stosownej uchwały Rady Miejskiej i przedstawił zasługi, które zadecydowały o przyznaniu tego prestiżowego wyróżnienia Ireneuszowi Wielimborkowi:

Burmistrz Miasta Sierpc, Parafia Św. Benedykta, Zarządy Osiedli nr 1,2,3,4,5,

Stowarzyszenie Zgoda w Samorządzie, Stowarzyszenie Szansa na Życie


Z A P R A S Z A J Ą
28 września 2008 roku, (niedziela) - godz. 13:00
Plac Koronacyjny przy Sanktuarium M.B. Sierpeckiej
na IV EDYCJĘ  BIEGÓW SIERPIENICY

- dla przedszkolaków – 200m
- dla szkół podstawowych – 600m, 800m, 1000m
- dla gimnazjów - 800m, 1200m
- dla szkół ponadgimnazjalnych – 1000m, 1500m
- dla dorosłych – około 4500m
- dla rodzin – 800m

Przewidziane są: medale, dyplomy, puchary i cenne nagrody dla zwycięzców.