UWAGA NA NIEUCZCIWE MATERIAŁY INFORMACYJNE!

 

W związku z licznymi przypadkami odpłatnego rozprowadzania materiałów informacyjnych dotyczących możliwości aplikowania o środki unijne informujemy, iż Punkt Konsultacyjny KSU w Płocku prowadzony przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza nie ponosi odpowiedzialności za błędne informacje zamieszczane w tych publikacjach.
Punkt Konsultacyjny KSU w Płocku nie współpracuje z żadną firmą/agencją konsultingową oferującą usługi w zakresie przygotowywania wniosków i biznesplanów, a z pomocy Konsultantów można skorzystać bezpłatnie w Punktach Konsultacyjnych w Płocku, Gostyninie, Sierpcu i Sochaczewie. Więcej informacji na stronie www.zpwim.pl

Informujemy również  o możliwości skorzystania z bezpłatnych usług informacyjnych dla wszystkich osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Broszury informacyjne poświęcone Funduszom Unijnym są bezpłatnie dostępne w Punkcie Konsultacyjnym w  Płocku (Płock, ul. 1 Maja 12/44). W biurze każda zainteresowana osoba może skorzystać z BEZPŁATNYCH KONSULTACJI na temat pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. Informacje te można również pozyskać drogą mailową oraz telefonicznie (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie: 0 24 381 15 37).

Zespół Punktu Konsultacyjnego w Płocku.

IV Konkurs Wiedzy Obywatelskiej, Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i o Ziemi Sierpeckiej rozstrzygnięty

 

 

MOTOSERCE 2011

 

16 kwietnia 2011 roku w całej Polsce odbędzie się jednoczesna zbiórka krwi dla dzieci. Pomysłodawcą i organizatorem akcji  są motocykliści zrzeszeni w Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych. Współorganizatorem Akcji jest Polski Czerwony Krzyż. Akcja obejmuje swoim zasięgiem zarówno duże miasta, jak i małe miasteczka.

 

 

               

 

Finał Akcji

SIERPC MOTOSERCE 2011

16 kwietnia 2011 roku

Sierpc - teren  przy ul. Paderewskiego

O G Ł O S Z E N I E

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej

14 000EUR. bez stosowania przepisów ustawy PZP

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI: Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów

zawierających azbest z terenu miasta Sierpc.

ZAMAWIAJĄCY: Urząd Miejski, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie.

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) Wykonanie kompleksowej usługi w zakresie demontażu pokryć dachowych wykonanych

z wyrobów zawierających azbest, transportu odpadów wyrobów zawierających azbest z terenu

miasta Sierpc do najbliższego miejsca unieszkodliwienia tj. składowiska odpadów

niebezpiecznych w Rachocinie (ok. 8 km od m. Sierpca) w szacowanej ilości:

- demontaż ok. 3 000 m2 tj. ok. 39 Mg

- załadunek i transport na składowisko odpadów niebezpiecznych w Rachocinie ok. 4 000 m2

tj. ok. 52 Mg. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie wobec Zamawiającego w stosunku do ww.

zakresu. Utylizacja odpadów zawierających azbest nastąpi na składowisku odpadów

niebezpiecznych w Rachocinie na podstawie odrębnego porozumienia z Zakładem Gospodarki

Mieszkaniowej.


    

Przewodniczący Rady Powiatu w Sierpcu

oraz

Przewodniczący Rady Miejskiej Sierpca

mają zaszczyt zaprosić

 

MIESZKAŃCÓW POWIATU SIERPECKIEGO

 

na uroczystą Mszę Świętą poświęconą

Uczczeniu Pamięci Ofiar Katastrofy Lotniczej

 pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku,

która odbędzie się w Kościele pw. św. Wita, Modesta i Krescencji

(Kościół Farny w Sierpcu),

w dniu 10 kwietnia 2011 roku, o godz. 12:30.

 

      Marek Chrzanowski                                                        Juliusz Gorzkoś

                 /-/                                                                                 /-/

     Przewodniczący Rady Miejskiej                                  Przewodniczący Rady Powiatu

 

Muzeum Diecezjalne w Płocku

im. bł. abpa A. J. Nowowiejskiego

zaprasza

do Starego Muzeum (ul. Tumska 3a)

dnia 5 kwietnia 2011 r. o godz. 19.00 na

Wieczór wspomnień

o Księdzu Prałacie Bronisławie Gostomskim

w rocznicę katastrofy smoleńskiej

spotkanie poprowadzi ks. kan. Bronisław Gwiazda

Słowo wstępne – ks. Stefan Cegłowski

Multimedialna prezentacja Księgi Pamiątkowej wydanej

w pierwszą rocznicę tragicznej śmierci, Londyn 2011;

ilustracja muzyczna w wykonaniu zespołu „Bemolla”

 

Wspomnienia ks. Bronisława Gwiazdy

zapraszamy również uczestników wieczoru

do podzielenia się refleksjami

 

Nadanie sali skarbca w Starym Muzeum

imienia księdza prałata Bronisława Gostomskiego

 

Ks. Bronisław Gostomski ur. 9 listopada 1948 r. zginał w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. W latach 1993-2010 był mecenasem muzeum wspierając jego działalność materialnie. Ofiarował również dla muzeum wiele cennych eksponatów. Od 1979 r. pracował w Anglii wśród emigracji polskiej. Od 2003 był proboszczem parafii p.w. św. Andrzeja Boboli w Londynie. W drodze do Katynia towarzyszył prezydentowi Ryszardowi Kaczorowskiemu jako duszpasterz Rodzin Katyńskich.

 

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

 

Burmistrz Miasta uprzejmie zaprasza mieszkanki Sierpca (panie w wieku 50 – 69 lat) na bezpłatne profilaktyczne badania mammograficzne, które zostaną przeprowadzone przez pracowników NZOZ Medica w Łodzi.

Badania będą wykonywane 11 - 13 kwietnia 2011r. (poniedziałek - środa) w godz. 9.00 – 16.00 w mammobusie zaparkowanym na Stadionie Miejskim – wejście od ulicy Świętokrzyskiej.

Rezerwacja telefoniczna: (042) 254 64 10 lub 517 544 004.  

Należy ze sobą zabrać Dowód Osobisty.