Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2019 r. poz. 506,1309,1571,1696,1815) na wniosek Burmistrza Miasta zwołuję na 6 maja 2020 r. (środa) na godz. 11:00 XXVIII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w trybie zdalnym.

Wszystkie restauracje w mieście nie obsługują klientów w swoich lokalach.
Restauratorzy chętnie realizują zamówienia z dostawą do domu!

Od 20 kwietnia obowiązuje:

Na prośbę Mieszkańców zamieszczamy wykaz placówek pocztowych na terenie Sierpca wraz z aktualnymi godzinami ich urzędowania.

Na prośbę Mieszkańców zamieszczamy wykaz placówek pocztowych na terenie Sierpca wraz z aktualnymi godzinami ich urzędowania.