Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2019 r. poz. 506,1309,1571,1696,1815) na wniosek Burmistrza Miasta zwołuję na 20 marca 2020 r. (piątek) na godz. 10:00 XXVII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa i Pracowników, informuje, że od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania, Ośrodek będzie przyjmował interesantów wyłącznie w sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki.