Zakończyła się budowa kortów tenisowych przy ul. Hermana.

W dniu 25 października odbyła się uroczystość z okazji 60-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506) zwołuję na  30 października 2019 r. (środa) na godz. 10:00  XXI sesję Rady  Miejskiej  Sierpca,  która odbędzie się  w Urzędzie Miejskim w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.