Powrót do wyników

3 lutego 2014, Zajazd OAZA Całownia, maksy
pajączek http://r.bridgespider.com/1340/

WYNIKI PARY NR 1  S Okonkowski-L Czarnomski         NZ   

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPISWYNIK 
nsew
6 S Tyndorf-G Górecki4.5 MA1EWsędziaśrednia20.00 
2EWsędziaśrednia20.00 
3EW2WQ= +11020.00 
4EW2S7-2 +20024.00 
5EW2W10+1 +14028.00 
6EW1NTEJ= +9018.00 
3 J Nowicki-M Kanty  NZ7EW3NTW9+2 +66022.00 
8EW5NK+1-480 20.00 
9EW3S4-1 +5030.00 
10EW4N2+1-650 24.00 
11EW6NTS3=-990 12.00 
12EW3SQ=-140 20.00 
5 D Piotrkiewicz-S Redmerski  NZ13EW4E5= +62020.00 
14EW3N2-1 +5028.00 
15EW5EA= +40032.00 
16EW2SQ=-110 15.00 
17EW3NTWJ+2 +46026.00 
18EW3NTW5+3 +49022.00 
2 S Malanowski-M Krowicki2.0 MA19NS4xW6-2+500 31.00 
20NS4xE5-2+500 38.00 
21NS3WA+1 -17011.00 
22NS3NTW5= -6004.00 
23NS2W4-1+100 14.00 
24NS4EK= -42020.00 
4 A Sokołowski-G Sokołowski2.0 MA/NZ25NS4E8+2 -68015.00 
26NS4S5+1+650 24.00 
27NS4WA= -4208.00 
28NS3EK= -11010.00 
29NS4E6+2 -68014.00 
30NS4WA= -42020.00 
 WYNIK610.00
+/- 
RAZEM610.00
Powrót do wyników