Powrót do wyników

3 lutego 2014, Zajazd OAZA Całownia, maksy
pajączek http://r.bridgespider.com/1340/

WYNIKI PARY NR 3  J Nowicki-M Kanty                 NZ   

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPISWYNIK 
nsew
4 A Sokołowski-G Sokołowski2.0 MA/NZ1NS2W2= -11020.00 
2NS3NTN4-3 -3008.00 
3NS2W7= -11020.00 
4NS3WK+2 -15024.00 
5NSsędziaśrednia20.00 
6NSsędziaśrednia20.00 
1 S Okonkowski-L Czarnomski  NZ7NS3NTW9+2 -66018.00 
8NS5NK+1+480 20.00 
9NS3S4-1 -5010.00 
10NS4N2+1+650 16.00 
11NS6NTS3=+990 28.00 
12NS3SQ=+140 20.00 
6 S Tyndorf-G Górecki4.5 MA13EWsędziaśrednia20.00 
14EW4NA-1 +5028.00 
15EW2E7+3 +15020.00 
16EW3NTE10= +60038.00 
17EW6W2-1-50 4.00 
18EW6WK= +92036.00 
5 D Piotrkiewicz-S Redmerski  NZ19EW4S2-2 +10036.00 
20EW2E5= +11029.00 
21EW2SK+2-130 8.00 
22EW4W8+1 +15018.00 
23EW3WK-1-100 26.00 
24EW4EA= +42020.00 
2 S Malanowski-M Krowicki2.0 MA25EW5xNA-3 +50010.00 
26EW4S2=-620 23.00 
27EW2W4+1 +14019.00 
28EW3E10-1-50 18.00 
29EW4EA= +62017.00 
30EW4W3= +42020.00 
 WYNIK614.00
+/- 
RAZEM614.00
Powrót do wyników