Powrót do wyników

3 lutego 2014, Zajazd OAZA Całownia, maksy
pajączek http://r.bridgespider.com/1340/

WYNIKI PARY NR 4  A Sokołowski-G Sokołowski     2.0 MA/NZ

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPISWYNIK 
nsew
3 J Nowicki-M Kanty  NZ1EW2W2= +11020.00 
2EW3NTN4-3 +30032.00 
3EW2W7= +11020.00 
4EW3WK+2 +15016.00 
5EWsędziaśrednia20.00 
6EWsędziaśrednia20.00 
5 D Piotrkiewicz-S Redmerski  NZ7NS3NTW3+1 -63022.00 
8NSsędziaśrednia20.00 
9NS2NTS4=+120 27.00 
10NS4N7+2+680 22.00 
11NS3NTN4+3+490 4.00 
12NS3EK-2+100 16.00 
2 S Malanowski-M Krowicki2.0 MA13NS4EK= -62020.00 
14NS4NJ=+420 36.00 
15NS3NTEJ-2+100 32.00 
16NS3E10-2+200 33.00 
17NS4E5+2 -48010.00 
18NS3NTW6-4+200 38.00 
6 S Tyndorf-G Górecki4.5 MA19EW4S2=-420 15.00 
20EW2E5= +11029.00 
21EW1EJ+1 +11023.00 
22EW4NTW10-1-100 6.00 
23EW3WK-3-300 8.00 
24EW4EA= +42020.00 
1 S Okonkowski-L Czarnomski  NZ25EW4E8+2 +68025.00 
26EW4S5+1-650 16.00 
27EW4WA= +42032.00 
28EW3EK= +11030.00 
29EW4E6+2 +68026.00 
30EW4WA= +42020.00 
 WYNIK658.00
+/- 
RAZEM658.00
Powrót do wyników