Powrót do wyników

3 lutego 2014, Zajazd OAZA Całownia, maksy
pajączek http://r.bridgespider.com/1340/

WYNIKI PARY NR 5  D Piotrkiewicz-S Redmerski        NZ   

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPISWYNIK 
nsew
2 S Malanowski-M Krowicki2.0 MA1EW2W2= +11020.00 
2EW2NA=-110 8.00 
3EWsędziaśrednia20.00 
4EWsędziaśrednia20.00 
5EW4W7-1-50 12.00 
6EW2NTE9= +12022.00 
4 A Sokołowski-G Sokołowski2.0 MA/NZ7EW3NTW3+1 +63018.00 
8EWsędziaśrednia20.00 
9EW2NTS4=-120 13.00 
10EW4N7+2-680 18.00 
11EW3NTN4+3-490 36.00 
12EW3EK-2-100 24.00 
1 S Okonkowski-L Czarnomski  NZ13NS4E5= -62020.00 
14NS3N2-1 -5012.00 
15NS5EA= -4008.00 
16NS2SQ=+110 25.00 
17NS3NTWJ+2 -46014.00 
18NS3NTW5+3 -49018.00 
3 J Nowicki-M Kanty  NZ19NS4S2-2 -1004.00 
20NS2E5= -11011.00 
21NS2SK+2+130 32.00 
22NS4W8+1 -15022.00 
23NS3WK-1+100 14.00 
24NS4EA= -42020.00 
6 S Tyndorf-G Górecki4.5 MA25EW4E8+2 +68025.00 
26EW3NTN3+1-630 21.00 
27EW4WA-1-50 9.00 
28EW4NA=-130 12.00 
29EW4E2= +62017.00 
30EW4W4= +42020.00 
 WYNIK535.00
+/- 
RAZEM535.00
Powrót do wyników