Powrót do wyników

3 lutego 2014, Zajazd OAZA Całownia, maksy
pajączek http://r.bridgespider.com/1340/

WYNIKI PARY NR 6  S Tyndorf-G Górecki           4.5 MA   

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPISWYNIK 
nsew
1 S Okonkowski-L Czarnomski  NZ1NSsędziaśrednia20.00 
2NSsędziaśrednia20.00 
3NS2WQ= -11020.00 
4NS2S7-2 -20016.00 
5NS2W10+1 -14012.00 
6NS1NTEJ= -9022.00 
2 S Malanowski-M Krowicki2.0 MA7NSsędziaśrednia20.00 
8NS4NK+2+480 20.00 
9NS1NTN9=+90 23.00 
10NS4S3+2+680 22.00 
11NS6NTN9=+990 28.00 
12NS2SQ+2+170 24.00 
3 J Nowicki-M Kanty  NZ13NSsędziaśrednia20.00 
14NS4NA-1 -5012.00 
15NS2E7+3 -15020.00 
16NS3NTE10= -6002.00 
17NS6W2-1+50 36.00 
18NS6WK= -9204.00 
4 A Sokołowski-G Sokołowski2.0 MA/NZ19NS4S2=+420 25.00 
20NS2E5= -11011.00 
21NS1EJ+1 -11017.00 
22NS4NTW10-1+100 34.00 
23NS3WK-3+300 32.00 
24NS4EA= -42020.00 
5 D Piotrkiewicz-S Redmerski  NZ25NS4E8+2 -68015.00 
26NS3NTN3+1+630 19.00 
27NS4WA-1+50 31.00 
28NS4NA=+130 28.00 
29NS4E2= -62023.00 
30NS4W4= -42020.00 
 WYNIK616.00
+/- 
RAZEM616.00
Powrót do wyników