Powrót do listy rozdań

ROZDANIE NR 2

E
NS

 KJ82
 J1092
 86
 K63
 
 95
 A864
 43
 J8542
 643
 7
 KQ10952
 A107
  AQ107
 KQ53
 AJ7
 Q9
 
Ilość lew, którą można wziąć dla każdego miana i z każdej ręki przy optymalnej obronie i rozgrywce:
 
 NT  NT
N991066 E33366
S991066 W33366
 
Minimax: 4 N, +620

 

NUMERYktrrgwstlewZAPISYPUNKTY 
NSEWNSEWNSEW 
81sędziaśrednia20.020.0 
623NTS9+1630 29.011.0 
752S4+2170 6.034.0 
433NTNK=600 25.015.0 
Powrót do listy rozdań 
Analiza programem DeepFinesse, ©1999 Wiliam Bailey