Powrót do wyników

24 lutego 2014, Zajazd OAZA Całownia, board-a-match,
maksy, pajączek http://r.bridgespider.com/1367/

WYNIKI PARY NR 3  G Górecki-S Tyndorf           4.5 MA   

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPISWYNIK 
nsew
4 S Malanowski-M Krowicki2.0 MA2EW4SA=-620 0.00 
3EW1NTEA+2 +1502.00 
4EW2xS8-2 +5000.00 
4 S Malanowski-M Krowicki2.0 MA1EW3NK+1-130 2.00*
5EW1NTE7+2 +1502.00*
6EW1NTE3+1 +1202.00*
1 G Sokołowski-A Sokołowski2.0 NZ/MA7NS3NTN2=+600 2.00 
8NS3xNA-1 -1000.00 
9NS2S10=+110 2.00 
1 G Sokołowski-A Sokołowski2.0 NZ/MA10NS3NA=+110 2.00 
11NS1SK+1+110 0.00 
12NS1NTEQ-1+50 2.00 
6 W Pauza-P Wakat  NZ13EWsędziaśrednia1.00 
14EWsędziaśrednia1.00 
15EWsędziaśrednia1.00 
6 W Pauza-P Wakat  NZ16EWsędziaśrednia1.00 
17EWsędziaśrednia1.00 
18EWsędziaśrednia1.00 
5 J Zakrzewski-L Bramorski0.5 NZ/KP19EW3NTEA-1-100 1.00 
20EW3E3+2 +2002.00 
21EW5xWA-7-1700 0.00 
5 J Zakrzewski-L Bramorski0.5 NZ/KP22EW1NTEJ+2 +1502.00 
23EW2NTWK-1-100 2.00 
24EW4SA=-420 0.00 
2 S Okonkowski-L Czarnomski  NZ25NS3NTN5+1+430 2.00 
26NS1W8-1+100 2.00 
27NS1xxS6+3+1120 2.00 
2 S Okonkowski-L Czarnomski  NZ28EW4EK-1-50 2.00 
29EW2W7+2 +1700.00 
30EW3NTNJ-3 +1502.00 
 WYNIK39.00
+/- 
RAZEM39.00
Powrót do wyników