Powrót do listy rozdań

ROZDANIE NR 8

W
nikt

 Q
 A65
 AQ1094
 Q985
 
 AJ98754
 K98
 76
 A
 K2
 J732
 J83
 7643
  1063
 Q104
 K52
 KJ102
 
Ilość lew, którą można wziąć dla każdego miana i z każdej ręki przy optymalnej obronie i rozgrywce:
 
 NT  NT
N546910 E69633
S546910 W69633
 
Minimax: 4x W, +100

 

NUMERYktrrgwstlewZAPISY% 
NSEWNSEWNSEW 
54sędziaśrednia50.050.0 
823WA= -14050.050.0 
733WA= -14050.050.0 
163W5= -14050.050.0 
Powrót do listy rozdań 
Analiza programem DeepFinesse, ©1999 Wiliam Bailey