Powrót do wyników

10 marca 2014, Zajazd OAZA Całownia
KMP - patronat Burmistrza m,Sierpca
pajączek http://r.bridgespider.com/1593/

WYNIKI PARY NR 4  L Bramorski-J Kafel           3.0 KP   

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPISWYNIK 
nsew
3 S Malanowski-M Krowicki2.0 MA1EW4EJ= +42017.00 
2EW3NTE3= +40023.00 
3EW3S7+1-130 24.00 
4EW4W8= +62016.00 
5EW3NTSK+1-630 22.00 
6EW3WK-2-200 9.00 
5 A Sokołowski-W Rzeszotarski4.0 MA7NS5SJ-1 -1002.00 
8NS5xEA-1+100 4.00 
9NS5WK= -60013.00 
10NS5W5= -60015.00 
11NS4E10-1+50 20.00 
12NS4SQ-2 -20026.00 
2 S Okonkowski-L Czarnomski  NZ13NS3NTE2+1 -63015.00 
14NS2SK+1+140 6.00 
15NS2NQ+3+200 2.00 
16NS4W7= -62022.00 
17NS3NTS9+2+460 19.00 
18NS2EA+2 -17020.00 
6 G Górecki-D Piotrkiewicz2.5 MA19EW3NTN10+2-460 4.00 
20EW1NTW4+2 +15018.00 
21EW2EA= +9017.00 
22EW2WA+3 +20022.00 
23EW4E8= +62018.00 
24EW3SA+2-150 23.00 
1 S Kajkowski-D Jagodziński  MA25EW6NTW4+1 +147032.00 
26EW4EA= +62029.00 
27EW3W3-2-100 20.00 
28EW2S9-2 +20032.00 
29EW3NTW6+2 +66029.00 
30EW5xE8= +55038.00 
 WYNIK557.00
+/- 
RAZEM557.00
Powrót do wyników