Powrót do wyników

17 marca 2014, Zajazd OAZA Całownia, Cavendish U¶redniony

WYNIKI PARY NR 2  A Chrzanowski-S Dutkiewicz    6.5 MA   

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPISWYNIK 
nsew
5 T Wi¶niewski-M Kalinowski5.0 MA1NS2N2=+110 5.00 
2NS3EA-1+50 2.00 
3NS4NJ-2 -100-8.00 
4NS3NTN4=+600 6.50 
5NS1N2+1+110 -0.50 
6NS1NTS5=+90 -1.50=3.50
6 G Górecki-D Piotrkiewicz2.5 MA7EW1NTNA-1 +100-1.50 
8EW3NTW6-1-50 -2.50 
9EW2WJ+2 +1300.50 
10EW4xNA-2 +5000.50 
11EW7NTWQ= +152014.00 
12EW6NJ=-1430 -5.50=5.50
4 S Okonkowski-L Czarnomski  NZ13EW2EQ+2 +170-10.00 
14EW2E8= +110-0.50 
15EW4SJ-2 +2003.00 
16EW3W10-1-100 -6.00 
17EW4W3-1-50 -8.00 
18EW2WJ+1 +1406.00=-15.50
1 M Kanty-J Nowicki  NZ19EW1NTWQ+1 +1200.50 
20EW2N9=-90 -5.00 
21EW4EK+1 +450-4.00 
22EW5NQ-2 +100-4.00 
23EW1NTW5+1 +1200.00 
24EW2EK-1-50 -2.50=-15.00
3 S Malanowski-M Krowicki2.0 MA25NS3NTE5-1+100 4.50 
26NS4N6+1+650 0.00 
27NS2W7+1 -140-0.50 
28NS1NTN4-2 -200-6.50 
29NS3NTN8=+600 4.00 
30NS3NTE6+2 -460-0.50=1.00
 WYNIK-20.50
+/- 
RAZEM-20.50
Powrót do wyników