Powrót do wyników

17 marca 2014, Zajazd OAZA Całownia, Cavendish U¶redniony

WYNIKI PARY NR 4  S Okonkowski-L Czarnomski         NZ   

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPISWYNIK 
nsew
3 S Malanowski-M Krowicki2.0 MA1EW2N2-2 +1002.50 
2EW2E3= +1104.00 
3EW2NJ=-110 1.50 
4EW1NTxW3-2-500 -2.50 
5EW1N2+2-140 -1.00 
6EW3N9-1 +507.00=11.50
5 T Wi¶niewski-M Kalinowski5.0 MA7NS3NK-2 -200-3.00 
8NS3NTW5-1+50 2.50 
9NS2NTE6= -1200.00 
10NS4E5-1+100 13.50 
11NS3NTWQ+4 -5206.00 
12NS6NTS4-1 -100-17.00=2.00
2 A Chrzanowski-S Dutkiewicz6.5 MA13NS2EQ+2 -17010.00 
14NS2E8= -1100.50 
15NS4SJ-2 -200-3.00 
16NS3W10-1+100 6.00 
17NS4W3-1+50 8.00 
18NS2WJ+1 -140-6.00=15.50
6 G Górecki-D Piotrkiewicz2.5 MA19EW1NTW7+1 +1200.50 
20EW3NTS4-1 +1003.00 
21EW2xEK+3 +7708.00 
22EW3NTN3-5 +2502.00 
23EW2W6+1 +1100.00 
24EW2E4+3 +1505.00=18.50
1 M Kanty-J Nowicki  NZ25EW4xNK-2 +3009.00 
26EW4N2+1-650 0.00 
27EW1W2+1 +110-1.00 
28EW2W2-1-50 -2.00 
29EW3NA-2 +20013.50 
30EW3NTE5+1 +430-1.00=18.50
 WYNIK66.00
+/- 
RAZEM66.00
Powrót do wyników