Powrót do wyników

17 marca 2014, Zajazd OAZA Całownia, Cavendish U¶redniony

WYNIKI PARY NR 5  T Wi¶niewski-M Kalinowski     5.0 MA   

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPISWYNIK 
nsew
2 A Chrzanowski-S Dutkiewicz6.5 MA1EW2N2=-110 -5.00 
2EW3EA-1-50 -2.00 
3EW4NJ-2 +1008.00 
4EW3NTN4=-600 -6.50 
5EW1N2+1-110 0.50 
6EW1NTS5=-90 1.50=-3.50
4 S Okonkowski-L Czarnomski  NZ7EW3NK-2 +2003.00 
8EW3NTW5-1-50 -2.50 
9EW2NTE6= +1200.00 
10EW4E5-1-100 -13.50 
11EW3NTWQ+4 +520-6.00 
12EW6NTS4-1 +10017.00=-2.00
1 M Kanty-J Nowicki  NZ13NS4WK= -620-5.00 
14NS1E7= -702.00 
15NS3SJ-1 -1001.50 
16NS3S9=+110 6.00 
17NS2W3+3 -200-0.50 
18NS2SK+1+110 3.00=7.00
3 S Malanowski-M Krowicki2.0 MA19NS1NTW8= -901.00 
20NS1W10= -80-2.00 
21NS4W7+1 -4504.00 
22NS3NTNQ-5 -250-2.00 
23NS2W2+1 -1100.00 
24NS2E8-1+50 2.50=3.50
6 G Górecki-D Piotrkiewicz2.5 MA25EW3W7-1-100 -4.50 
26EW4NJ+1-650 0.00 
27EW2W3+1 +1400.50 
28EW2xW2-1-100 -4.50 
29EW3xWJ-3-800 -9.50 
30EW3NTE6+2 +4600.50=-17.50
 WYNIK-12.50
+/- 
RAZEM-12.50
Powrót do wyników