Powrót do wyników

24 marca 2014, Zajazd OAZA Całownia, tabela 'peszkówka'

WYNIKI PARY NR 3  J Kafel-L Bramorski           3.0 KP   

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPIS% 
nsew
4 M Himicz-D Jagodziński  NZ/MA1NS3NTWK= -40022.00 
2NS2E6-1+50 21.00 
3NS6NTEK-1+100 38.00 
4NS5xNQ-1 -2000.00 
5NS3NTEJ-1+50 30.00 
6NS3NTxN5-3 -5004.00 
1 G Sokołowski-A Sokołowski2.0 NZ/MA7NSpasy4 pasy20.00 
8NS1NTW9+1 -12019.00 
9NS2W9+1 -11014.00 
10NS2NTS5+1+150 22.00 
11NS1NTS5-3 -15012.00 
12NS3NK-2 -20014.00 
6 G Górecki-S Tyndorf4.5 MA13EW1NTW2= +9023.00 
14EW3N4-1 +5022.00 
15EW3xNQ-1 +20030.00 
16EW3xWJ-3-800 2.00 
17EW3NTE2= +40032.00 
18EW3NK+2-200 28.00 
5 D Piotrkiewicz-S Malanowski1.0 MA19EW1NTWK+2 +15022.00 
20EW4SK+1-650 18.00 
21EW4S10-1 +10029.00 
22EW4W7+1 +65029.00 
23EW3NTW7-1-100 21.00 
24EW2WK-1-50 29.00 
2 S Okonkowski-L Czarnomski  NZ25EW4WJ= +62028.00 
26EW3NTW3+2 +66021.00 
27EW3xWQ-3-500 6.00 
28EW2N5+1-140 15.00 
29EW1NTS6-1 +10016.00 
30EW5E7+2 +5103.00 
 WYNIK590.00
+/- 
RAZEM590.00
Powrót do wyników