Powrót do wyników

24 marca 2014, Zajazd OAZA Całownia, tabela 'peszkówka'

WYNIKI PARY NR 4  M Himicz-D Jagodziński            NZ/MA

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPIS% 
nsew
3 J Kafel-L Bramorski3.0 KP1EW3NTWK= +40018.00 
2EW2E6-1-50 19.00 
3EW6NTEK-1-100 2.00 
4EW5xNQ-1 +20040.00 
5EW3NTEJ-1-50 10.00 
6EW3NTxN5-3 +50036.00 
5 D Piotrkiewicz-S Malanowski1.0 MA7NS1NTS2+1+120 28.00 
8NS4xW9-2+300 34.00 
9NSpasy4 pasy28.00 
10NS1NTS5+2+150 22.00 
11NS3S5-1 -5021.00 
12NS2NK-1 -10025.00 
2 S Okonkowski-L Czarnomski  NZ13NS2xE9-1+200 32.00 
14NS2xW3-1+100 30.00 
15NS3xWK-2+300 36.00 
16NS3NTS6-2 -1006.00 
17NS1EK+2 -14026.00 
18NS4SQ+1+650 36.00 
6 G Górecki-S Tyndorf4.5 MA19EW1NTW10+1 +12016.00 
20EW4SK+1-650 18.00 
21EW5S10-1 +10029.00 
22EW4W7+1 +65029.00 
23EW6xW7-4-1100 0.00 
24EW4xWA-2-300 8.00 
1 G Sokołowski-A Sokołowski2.0 NZ/MA25EW4WA= +62028.00 
26EW4EJ+1 +65018.00 
27EW2NTN5+2-180 27.00 
28EW4WQ-1-50 26.00 
29EW2xSJ-1 +20028.00 
30EW6xxE10= +162038.00 
 WYNIK714.00
+/- 
RAZEM714.00
Powrót do wyników