Powrót do wyników

7 kwietnia 2014, Zajazd OAZA Całownia, IMP (Cavendish U¶redniony)

WYNIKI PARY NR 6  M Krowicki-S Malanowski       2.0 MA   

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPISWYNIK 
nsew
2 A Sokołowski-G Sokołowski2.0 MA/NZ1NSpasy4 pasy-0.33 
2NS4S9-1 -100-4.67 
3NS3NTE2= -600-11.67 
4NS2E9+2 -1700.67=-16.00
1 M Kanty-J Nowicki  NZ5EW4W3= +4205.67 
6EW5NK-1 +503.33 
7EW6WJ-1-100 -15.67 
8EW4W9= +420-0.67=-7.33
5 T Wi¶niewski-A Chrzanowski5.0 MA9NS4xN3-1 -100-4.00 
10NS1NTE7+1 -120-2.67 
11NS3NTN6=+400 -2.00 
12NS3E9-1+50 3.33=-5.33
7 L Bramorski-J Kafel3.0 KP13EW3NTN3+1-630 0.33 
14EW3NTW7+1 +4302.00 
15EW4WA-2-100 -3.00 
16EW6NA=-980 -8.33=-9.00
3 S Okonkowski-L Czarnomski  NZ17EW2WA-2-100 -1.67 
18EW3EA-2-100 -2.33 
19EW2WJ= +1105.67 
20EW3NTEQ= +6007.67=9.33
8 G Górecki-S Tyndorf4.5 MA21EW3N2-2 +2008.00 
22EW2SJ=-110 -4.67 
23EW4N9+1-650 -4.33 
24EW3S10=-110 0.00=-1.00
4 S Dutkiewicz-Z Szczechowicz6.0 MA25NS3NTEA= -600-1.00 
26NS3NTN2-1 -100-2.33 
27NS4N4=+420 8.33 
28NS4xS4-3 -800-10.67=-5.67
 WYNIK-35.00
+/- 
RAZEM-35.00
Powrót do wyników