Powrót do listy rozdań

ROZDANIE NR 20

W
obie

 K8543
 A9
 K54
 1095
 
 6
 K8753
 Q6
 AJ864
 AJ2
 QJ
 J10873
 KQ7
  Q1097
 10642
 A92
 32
 
Ilość lew, którą można wziąć dla każdego miana i z każdej ręki przy optymalnej obronie i rozgrywce:
 
 NT  NT
N58443 E659910
S58443 W659910
 
Minimax: 3 W, -140

 

NUMERYktrrgwstlewZAPISYPUNKTY 
NSEWNSEWNSEW 
363NTEQ= -600-7.77.7 
423NK-1 -1005.7-5.7 
173NTE10= -600-7.77.7 
854W4-1100 9.7-9.7 
Powrót do listy rozdań 
Analiza programem DeepFinesse, ©1999 Wiliam Bailey