Powrót do wyników

28 kwietnia 2014, Zajazd OAZA Całownia, tabela 'peszke'
pajączek http://r.bridgespider.com/1656/

WYNIKI PARY NR 4  S Okonkowski-L Czarnomski         NZ   

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPISWYNIK 
nsew
3 A Chrzanowski-T Wiśniewski6.0 MA1EW3W10+1 +17027.00 
2EW4SJ-1 +10034.00 
3EW4N4=-420 22.00 
4EW1EQ+2 +14032.00 
5EW4xEQ-1-100 20.00 
6EW3NTN10-3 +15029.00 
5 J Nowicki-M Kanty  NZ7NS5xE4-1+200 35.00 
8NS1N10+3+170 20.00 
9NS4S2=+420 17.00 
10NS3xS10-1 -20034.00 
11NS3NTW2+2 -46030.00 
12NS5xEQ-3+500 34.00 
2 M Kalinowski-Z Marcinkowski4.0 MA13NS2EQ+2 -17036.00 
14NS1E10+1 -11024.00 
15NS3NTW2= -40022.00 
16NS2S4-1 -5017.00 
17NS6W6-1+50 36.00 
18NS4W3= -42014.00 
6 S Tyndorf-G Górecki5.0 MA19EW3W10+1 +17018.00 
20EW4N10-2 +20034.00 
21EW2xW7= +47034.00 
22EW3E10-2-200 19.00 
23EW6xS7=-1660 5.00 
24EW3E7= +1108.00 
1 M Krowicki-S Malanowski2.0 MA25EW5xS6-2 +30034.00 
26EW3WA-2-200 36.00 
27EW4xEQ+1 +69036.00 
28EW5EJ+1 +42034.00 
29EW2EK+1 +11032.00 
30EW2N2-1 +5024.00 
 WYNIK797.00
+/- 
RAZEM797.00
Powrót do wyników