Powrót do wyników

5 maja 2014, Zajazd OAZA maksy
pajączek http://r.bridgespider.com/2076/

WYNIKI PARY NR 4  M Krowicki-S Malanowski       2.0 MA   

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPIS% 
nsew
3 S Okonkowski-L Czarnomski  NZ1NS3NTN5+1+430 100.00 
2NS4W9-1+50 0.00 
3NS3NTW6-2+200 100.00 
3 S Okonkowski-L Czarnomski  NZ4EW3SK-1 +1000.00 
5EW3SK=-110 0.00 
6EW2NTW2-2-200 0.00 
5 G Górecki-S Tyndorf5.0 MA7EW4WK-1-100 0.00 
8EW2E9+1 +1100.00 
9EW2xEK= +670100.00 
5 G Górecki-S Tyndorf5.0 MA10NS3NQ-1 -1000.00 
11NS4WK+2 -1700.00 
12NS2N10-1 -1000.00 
2 Z Marcinkowski-M Kalinowski4.0 MA13NS2WA+2 -170100.00 
14NSpasy4 pasy100.00 
15NS2WJ-2+100 100.00 
2 Z Marcinkowski-M Kalinowski4.0 MA16NS3N9-1 -50100.00 
17NS3S8-2 -100100.00 
18NS4S6+1+650 100.00 
6 W Pauza-P Wakat  NZ19EWsędziaśrednia50.00 
20EWsędziaśrednia50.00 
21EWsędziaśrednia50.00 
6 W Pauza-P Wakat  NZ22EWsędziaśrednia50.00 
23EWsędziaśrednia50.00 
24EWsędziaśrednia50.00 
1 S Dutkiewicz-T Wiśniewski7.0 MA25EW4N6-1 +5050.00 
26EW5S5+1-620 0.00 
27EW2W4+3 +1500.00 
1 S Dutkiewicz-T Wiśniewski7.0 MA28EWpasy4 pasy0.00 
29EW5W10-4-400 0.00 
30EW4W9+1 +450100.00 
 WYNIK45.00%
+/- 
RAZEM45.00%
Powrót do wyników