Powrót do wyników

19 maja 2014, Zajazd OAZA Całownia, maksy

WYNIKI PARY NR 3  J Kafel-L Bramorski           3.5 KP   

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPIS% 
nsew
4 D Piotrkiewicz-A Sokołowski2.0 MA1EW2W3+1 +14080.00 
2EW4WJ-3-150 20.00 
3EW4SJ+1-450 55.00 
4EW4N7+1-650 25.00 
7 S Tyndorf-G Górecki5.0 MA5EW1NTS10+1-120 40.00 
6EW2NA+1-140 47.50 
7EW2EK= +11080.00 
8EW2xE3-3-500 70.00 
8 W Pauza-P Wakat  NZ9EWsędziaśrednia50.00 
10EWsędziaśrednia50.00 
11EWsędziaśrednia50.00 
12EWsędziaśrednia50.00 
1 S Okonkowski-L Czarnomski  NZ13NS3EA= -14060.00 
14NS2SJ+1+140 85.00 
15NS5xSK-1 -20025.00 
16NS2S4-2 -10065.00 
6 M Krowicki-S Malanowski2.0 MA17NS4NQ+1+450 85.00 
18NS3WQ= -11055.00 
19NS1NTS6=+90 60.00 
20NS4NK=+620 90.00 
5 Z Szczechowicz-S Dutkiewicz6.0 MA21EW5WK= +45045.00 
22EW3NTNQ+2-460 42.50 
23EW2WA-1-100 37.50 
24EW2SK=-110 25.00 
2 T Wiśniewski-A Chrzanowski6.0 MA25NS6EK+1 -14605.00 
26NS3NTW7-1+100 72.50 
27NS5EQ-1+50 90.00 
28NS3NTN2+2+660 72.50 
 WYNIK54.73%
+/- 
RAZEM54.73%
Powrót do wyników