Powrót do wyników

26 maja 2014, Zajazd OAZA Całownia, tabelka i maksy w pajączku

WYNIKI PARY NR 8  W Pauza-P Wakat                   NZ   

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPIS% 
nsew
1 A Borkowski-J Adamski9.0 KP1NSsędziaśrednia50.00 
2NSsędziaśrednia50.00 
3NSsędziaśrednia50.00 
4NSsędziaśrednia50.00 
2 J Kafel-D Piotrkiewicz3.0 KP/MA5NSsędziaśrednia50.00 
6NSsędziaśrednia50.00 
7NSsędziaśrednia50.00 
8NSsędziaśrednia50.00 
3 S Okonkowski-L Czarnomski  NZ9NSsędziaśrednia50.00 
10NSsędziaśrednia50.00 
11NSsędziaśrednia50.00 
12NSsędziaśrednia50.00 
4 M Kanty-J Nowicki  NZ13NSsędziaśrednia50.00 
14NSsędziaśrednia50.00 
15NSsędziaśrednia50.00 
16NSsędziaśrednia50.00 
5 S Malanowski-M Krowicki2.0 MA17NSsędziaśrednia50.00 
18NSsędziaśrednia50.00 
19NSsędziaśrednia50.00 
20NSsędziaśrednia50.00 
6 J Zakrzewski-L Bramorski0.5 NZ/KP21NSsędziaśrednia50.00 
22NSsędziaśrednia50.00 
23NSsędziaśrednia50.00 
24NSsędziaśrednia50.00 
7 S Tyndorf-G Górecki5.0 MA25NSsędziaśrednia50.00 
26NSsędziaśrednia50.00 
27NSsędziaśrednia50.00 
28NSsędziaśrednia50.00 
 WYNIK50.00%
+/- 
RAZEM50.00%
Powrót do wyników