Powrót do wyników

2 czerwca 2014, Zajazd OAZA, maksy pajączek

WYNIKI PARY NR 3  G Sokołowski-S Tyndorf        2.0 NZ/MA

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPIS% 
nsew
7 A Chrzanowski-T Wiśniewski6.0 MA1NS5xSQ-1 -1000.00 
2NS6NTW9-3+150 100.00 
3NS4N8+1+450 50.00 
1 A Borkowski-J Adamski9.0 KP4NS2NA+1+110 100.00 
5NS4SQ+2+680 50.00 
6NS4NK-2 -10050.00 
6 M Kalinowski-Z Marcinkowski4.0 MA7NSpasy4 pasy50.00 
8NS5xW2-3+500 100.00 
9NS3SJ-1 -5066.67 
5 S Okonkowski-L Czarnomski  NZ10EW3NTN5-2 +20083.33 
11EW4SQ+1-450 50.00 
12EW4NA+1-650 50.00 
10 W Pauza-P Wakat  NZ13EWsędziaśrednia50.00 
14EWsędziaśrednia50.00 
15EWsędziaśrednia50.00 
8 J Kafel-L Bramorski3.5 KP16EW3NTW5+1 +63066.67 
17EW2S4+1-140 16.67 
18EW2NTS5+1-150 16.67 
2 J Krajewski-M Okrutny  NZ19EW2S2+1-140 0.00 
20EW3NTSQ+1-630 50.00 
21EW3WA= +1100.00 
4 M Krowicki-S Malanowski2.0 MA22NS3NTE7+1 -6300.00 
23NS4EK-1+100 50.00 
24NS3S6+2+200 33.33 
9 G Górecki-D Piotrkiewicz3.0 MA25EW2WK+3 +20050.00 
26EW2xE3+1 +870100.00 
27EW4S5-1 +5066.67 
 WYNIK50.00%
+/- 
RAZEM50.00%
Powrót do wyników