Powrót do wyników

2 czerwca 2014, Zajazd OAZA, maksy pajączek

WYNIKI PARY NR 4  M Krowicki-S Malanowski       2.0 MA   

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPIS% 
nsew
1 A Borkowski-J Adamski9.0 KP1EW3WK-1-50 50.00 
2EW3NTE3+3 +49066.67 
3EW4SJ+1-450 50.00 
8 J Kafel-L Bramorski3.5 KP4NS3NA-1 -10066.67 
5NS4N7+3+710 100.00 
6NS4SA-3 -1500.00 
2 J Krajewski-M Okrutny  NZ7NSpasy4 pasy50.00 
8NS3NK+2+200 0.00 
9NS3EQ= -11033.33 
7 A Chrzanowski-T Wiśniewski6.0 MA10NS3EK-3+300 66.67 
11NS3NTN3=+400 0.00 
12NS4NA+1+650 50.00 
6 M Kalinowski-Z Marcinkowski4.0 MA13EW3NTN6=-600 66.67 
14EW3EQ+1 +13066.67 
15EW1NTN2+1-120 0.00 
10 W Pauza-P Wakat  NZ16EWsędziaśrednia50.00 
17EWsędziaśrednia50.00 
18EWsędziaśrednia50.00 
9 G Górecki-D Piotrkiewicz3.0 MA19EW4SJ-2 +100100.00 
20EW3NTS6+1-630 50.00 
21EW1NTWJ+2 +15066.67 
3 G Sokołowski-S Tyndorf2.0 NZ/MA22EW3NTE7+1 +630100.00 
23EW4EK-1-100 50.00 
24EW3S6+2-200 66.67 
5 S Okonkowski-L Czarnomski  NZ25NS3NTE5= -6000.00 
26NS2E3-1+100 100.00 
27NS2N3+1+140 66.67 
 WYNIK52.47%
+/- 
RAZEM52.47%
Powrót do wyników