Powrót do wyników

2 czerwca 2014, Zajazd OAZA, maksy pajączek

WYNIKI PARY NR 7  A Chrzanowski-T Wiśniewski    6.0 MA   

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPIS% 
nsew
3 G Sokołowski-S Tyndorf2.0 NZ/MA1EW5xSQ-1 +100100.00 
2EW6NTW9-3-150 0.00 
3EW4N8+1-450 50.00 
6 M Kalinowski-Z Marcinkowski4.0 MA4EW3W6= +11083.33 
5EW4N3+1-650 100.00 
6EW4NA-1 +500.00 
8 J Kafel-L Bramorski3.5 KP7NSpasy4 pasy50.00 
8NS4NK+1+450 50.00 
9NS1NTS9-3 -1500.00 
4 M Krowicki-S Malanowski2.0 MA10EW3EK-3-300 33.33 
11EW3NTN3=-400 100.00 
12EW4NA+1-650 50.00 
2 J Krajewski-M Okrutny  NZ13NS3SA=+140 0.00 
14NS2xSA-1 -10083.33 
15NS1NTS3-1 -10033.33 
5 S Okonkowski-L Czarnomski  NZ16NS3NTW5+2 -6600.00 
17NS2S7+1+140 83.33 
18NS4N7-2 -2000.00 
1 A Borkowski-J Adamski9.0 KP19NS4S10-1 -5050.00 
20NS4N2=+620 0.00 
21NS1NK-2 -2000.00 
9 G Górecki-D Piotrkiewicz3.0 MA22EW3NTE5= +60066.67 
23EW4EK-1-100 50.00 
24EW6NK-1 +50100.00 
10 W Pauza-P Wakat  NZ25EWsędziaśrednia50.00 
26EWsędziaśrednia50.00 
27EWsędziaśrednia50.00 
 WYNIK45.68%
+/- 
RAZEM45.68%
Powrót do wyników