Powrót do wyników

16 czerwca 2014, Zajazd OAZA Całownia, lokalnie tab.'peszke' - poprawiony

WYNIKI PARY NR 2  C Biały-A Borkowski           5.0 NZ/KP

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPIS% 
nsew
6 P Watemborski-Z Rychlik5.0 MA/KP1EW3W9= +14022.00 
2EW3xS6-2 +50034.00 
3EW4W9= +62012.00 
4EW4W5= +62027.00 
8 W Pauza-P Wakat  NZ5EWsędziaśrednia20.00 
6EWsędziaśrednia20.00 
7EWsędziaśrednia20.00 
8EWsędziaśrednia20.00 
7 G Górecki-S Tyndorf5.0 MA9NS4SA=+420 36.00 
10NS4E5+1 -6508.00 
11NS4WA+1 -45020.00 
12NS2NK+3+150 9.00 
5 S Okonkowski-L Czarnomski  NZ13NS3S8+2+150 4.00 
14NS4EA= -42013.00 
15NS3NTS4=+600 34.00 
16NS4E4= -6206.00 
4 J Kafel-A Kretkowski6.0 KP17EW2NK=-110 14.00 
18EW3NTNQ+2-660 16.00 
19EW6N4=-980 26.00 
20EW3NTS5-3 +30027.00 
1 D Piotrkiewicz-A Sokołowski2.0 MA21NS2N6+3+150 6.00 
22NS3NTE2= -6004.00 
23NS4N6+1+650 32.00 
24NS4W2-2+100 28.00 
3 S Malanowski-M Krowicki2.0 MA25EW3E2+2 +20017.00 
26EW3S2-2 +20028.00 
27EW4EK+1 +45026.00 
28EW2NTS4+1-150 17.00 
 WYNIK546.00
+/- 
RAZEM546.00
Powrót do wyników