Powrót do wyników

16 czerwca 2014, Zajazd OAZA Całownia, lokalnie tab.'peszke' - poprawiony

WYNIKI PARY NR 3  S Malanowski-M Krowicki       2.0 MA   

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPIS% 
nsew
4 J Kafel-A Kretkowski6.0 KP1NS1NTxN8-1 -10024.00*
2NS2EA+1 -14025.00*
3NS6xSK-5 -11004.00*
4NS4WA+1 -6509.00*
7 G Górecki-S Tyndorf5.0 MA5EW3SA+1-170 28.00 
6EW4xNJ=-510 10.00 
7EW4E7= +62014.00 
8EW3NTN5=-400 14.00 
8 W Pauza-P Wakat  NZ9EWsędziaśrednia20.00 
10EWsędziaśrednia20.00 
11EWsędziaśrednia20.00 
12EWsędziaśrednia20.00 
1 D Piotrkiewicz-A Sokołowski2.0 MA13NS4S5=+620 26.00 
14NS4EA= -42013.00 
15NS3N5+1+170 16.00 
16NS5xN9-2 -30027.00 
6 P Watemborski-Z Rychlik5.0 MA/KP17NS2NK-1 -5010.00 
18NS3NTNK+1+630 18.00 
19NS6xNA=+1210 32.00 
20NS2NQ=+110 34.00 
5 S Okonkowski-L Czarnomski  NZ21EW3xEK-3-500 17.00 
22EW2NTE4= +12012.00 
23EW3NTS6=-600 14.00 
24EW4W2-2-100 12.00 
2 C Biały-A Borkowski5.0 NZ/KP25NS3E2+2 -20023.00 
26NS3S2-2 -20012.00 
27NS4EK+1 -45014.00 
28NS2NTS4+1+150 23.00 
 WYNIK511.00
+/- 
RAZEM511.00
Powrót do wyników