Powrót do wyników

16 czerwca 2014, Zajazd OAZA Całownia, lokalnie tab.'peszke' - poprawiony

WYNIKI PARY NR 4  J Kafel-A Kretkowski          6.0 KP   

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPIS% 
nsew
3 S Malanowski-M Krowicki2.0 MA1EW1NTxN8-1 +10016.00*
2EW2EA+1 +14015.00*
3EW6xSK-5 +110036.00*
4EW4WA+1 +65031.00*
5 S Okonkowski-L Czarnomski  NZ5EW3S9+1-170 28.00 
6EW5NJ=-400 18.00 
7EW4E4+2 +68023.00 
8EW3NTS4=-400 14.00 
1 D Piotrkiewicz-A Sokołowski2.0 MA9EW5N6-1 +5022.00 
10EW6E5-2-200 0.00 
11EW4W10+1 +45020.00 
12EW2NTS2+3-210 25.00 
8 W Pauza-P Wakat  NZ13EWsędziaśrednia20.00 
14EWsędziaśrednia20.00 
15EWsędziaśrednia20.00 
16EWsędziaśrednia20.00 
2 C Biały-A Borkowski5.0 NZ/KP17NS2NK=+110 26.00 
18NS3NTNQ+2+660 24.00 
19NS6N4=+980 14.00 
20NS3NTS5-3 -30013.00 
7 G Górecki-S Tyndorf5.0 MA21NS5NK=+600 31.00 
22NS1NTE4+1 -12028.00 
23NS6N8-1 -1002.00 
24NS5E3= -4004.00 
6 P Watemborski-Z Rychlik5.0 MA/KP25EW5xNK-3 +50032.00 
26EW3NTNJ-1 +10016.00 
27EW4EK+1 +45026.00 
28EW2N2=-90 26.00 
 WYNIK570.00
+/- 
RAZEM570.00
Powrót do wyników