Powrót do wyników

16 czerwca 2014, Zajazd OAZA Całownia, lokalnie tab.'peszke' - poprawiony

WYNIKI PARY NR 5  S Okonkowski-L Czarnomski         NZ   

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPIS% 
nsew
7 G Górecki-S Tyndorf5.0 MA1EW2W9+1 +14022.00 
2EW2WA= +11011.00 
3EW4W4= +62012.00 
4EW4EQ-1-100 2.00 
4 J Kafel-A Kretkowski6.0 KP5NS3S9+1+170 12.00 
6NS5NJ=+400 22.00 
7NS4E4+2 -68017.00 
8NS3NTS4=+400 26.00 
6 P Watemborski-Z Rychlik5.0 MA/KP9EW5xN2-2 +30034.00 
10EW4E5= +62028.00 
11EW4W3+1 +45020.00 
12EW3NTN9+2-660 4.00 
2 C Biały-A Borkowski5.0 NZ/KP13EW3S8+2-150 36.00 
14EW4EA= +42027.00 
15EW3NTS4=-600 6.00 
16EW4E4= +62034.00 
8 W Pauza-P Wakat  NZ17EWsędziaśrednia20.00 
18EWsędziaśrednia20.00 
19EWsędziaśrednia20.00 
20EWsędziaśrednia20.00 
3 S Malanowski-M Krowicki2.0 MA21NS3xEK-3+500 23.00 
22NS2NTE4= -12028.00 
23NS3NTS6=+600 26.00 
24NS4W2-2+100 28.00 
1 D Piotrkiewicz-A Sokołowski2.0 MA25NS5NK-3 -15029.00 
26NS2NTNJ-1 -10024.00 
27NS3EK+2 -20032.00 
28NS3W6-3+150 23.00 
 WYNIK606.00
+/- 
RAZEM606.00
Powrót do wyników