Powrót do wyników

30 czerwca 2014, Zajazd OAZA Całownia, lokalnie tab.peszke, w pajączku maksy - poprawiony ze względy na błędnie wpisany wynik rozdania nr 15 na stole nr 1

WYNIKI PARY NR 1  L Bramorski-J Kafel           3.5 KP   

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPIS% 
nsew
6 G Górecki-S Tyndorf5.0 MA1EW4xW2-1-100 14.00 
2EW3xE3-3-500 6.00 
3EW4E2+1 +65036.00 
4EW3N7+1-130 13.00 
5EW3NK-1 +1008.00 
6EW3NTS5=-400 4.00 
3 M Krowicki-S Malanowski2.0 MA7EW3NTS2-1 +10026.00 
8EW4EQ= +42016.00 
9EW2SK+1-140 20.00 
10EW4EJ+1 +65020.00 
11EW3S6-2 +10015.00 
12EW3xSQ-3 +80038.00 
5 J Nowicki-M Kanty  NZ13EW2EA= +11016.00 
14EW6WJ= +98018.00 
15EW1WA+1 +11010.00 
16EW4SK+1-150 29.00 
17EW5xNK-3 +50018.00 
18EW3WK+1 +1708.00 
2 S Okonkowski-L Czarnomski  NZ19NS4SJ+1+450 36.00 
20NS2NTSJ-1 -1007.00 
21NS4EA+1 -45020.00 
22NS3NTS6+3+490 12.00 
23NS3NTEJ-1+100 16.00 
24NS4WQ= -42024.00 
4 D Piotrkiewicz-A Sokołowski2.0 MA25NS4xS9-4 -8002.00 
26NS3NK-1 -10014.00 
27NS4EQ+2 -48011.00 
28NS6EK-1+50 28.00 
29NS1NTEK= -9017.00 
30NS3NTSJ-1 -5015.00 
 WYNIK517.00
+/- 
RAZEM517.00
Powrót do wyników