Powrót do wyników

30 czerwca 2014, Zajazd OAZA Całownia, lokalnie tab.peszke, w pajączku maksy - poprawiony ze względy na błędnie wpisany wynik rozdania nr 15 na stole nr 1

WYNIKI PARY NR 4  D Piotrkiewicz-A Sokołowski   2.0 MA   

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPIS% 
nsew
3 M Krowicki-S Malanowski2.0 MA1EW5NK-3 +15032.00 
2EW2NTSA=-120 24.00 
3EW2EA= +11010.00 
4EW3NTSJ-2 +20034.00 
5EW5xNA-6 +170040.00 
6EW4N6-1 +5025.00 
5 J Nowicki-M Kanty  NZ7NS3NTS2-1 -10014.00 
8NS4EQ+1 -45018.00 
9NS2S8+1+140 20.00 
10NS4EJ+1 -65020.00 
11NS3WA+2 -20012.00 
12NS1E3+2 -14022.00 
2 S Okonkowski-L Czarnomski  NZ13NS1WA+2 -14020.00 
14NS6NTWJ= -99019.00 
15NS2xS3-1 -20022.00 
16NS5SK=+400 32.00 
17NS3NTW6= -40030.00 
18NS4WK= -42016.00 
6 G Górecki-S Tyndorf5.0 MA19EW6NA-1 +5028.00 
20EW3NTS6=-600 6.00 
21EW4E10= +42016.00 
22EW3NTS6+3-490 28.00 
23EW3NTxW9-1-200 12.00 
24EW4WQ+2 +48024.00 
1 L Bramorski-J Kafel3.5 KP25EW4xS9-4 +80038.00 
26EW3NK-1 +10026.00 
27EW4EQ+2 +48029.00 
28EW6EK-1-50 12.00 
29EW1NTEK= +9023.00 
30EW3NTSJ-1 +5025.00 
 WYNIK677.00
+/- 
RAZEM677.00
Powrót do wyników