Powrót do wyników

30 czerwca 2014, Zajazd OAZA Całownia, lokalnie tab.peszke, w pajączku maksy - poprawiony ze względy na błędnie wpisany wynik rozdania nr 15 na stole nr 1

WYNIKI PARY NR 5  J Nowicki-M Kanty                 NZ   

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPIS% 
nsew
2 S Okonkowski-L Czarnomski  NZ1EW3W3-2-100 14.00 
2EW2E8-1-50 30.00 
3EW3EA= +14014.00 
4EW3SJ+1-130 13.00 
5EW3EQ= +14012.00 
6EW4N4-2 +10031.00 
4 D Piotrkiewicz-A Sokołowski2.0 MA7EW3NTS2-1 +10026.00 
8EW4EQ+1 +45022.00 
9EW2S8+1-140 20.00 
10EW4EJ+1 +65020.00 
11EW3WA+2 +20028.00 
12EW1E3+2 +14018.00 
1 L Bramorski-J Kafel3.5 KP13NS2EA= -11024.00 
14NS6WJ= -98022.00 
15NS1WA+1 -11030.00 
16NS4SK+1+150 11.00 
17NS5xNK-3 -50022.00 
18NS3WK+1 -17032.00 
3 M Krowicki-S Malanowski2.0 MA19NS6N3-1 -5012.00 
20NS1NTS6+3+180 19.00 
21NS4E10+2 -48016.00 
22NS6N2=+980 36.00 
23NS3NTEJ-1+100 16.00 
24NS3NTE7+2 -46020.00 
6 G Górecki-S Tyndorf5.0 MA25EW3EK+2 +15014.00 
26EW3NK-1 +10026.00 
27EW2WQ+2 +1306.00 
28EW6W9-1-50 12.00 
29EW3NTE3-1-100 10.00 
30EW2SK+2-130 10.00 
 WYNIK586.00
+/- 
RAZEM586.00
Powrót do wyników