Powrót do wyników

21 lipca 2014, Zajazd OAZA Całownia
maksy, kolejnosc wg pajaczka - wyrównania: 3 i 4

WYNIKI PARY NR 1  D Jagodziński-K Sawicki       1.0 MA   

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPIS% 
nsew
4 S Tyndorf-G Górecki5.0 MA1EW4EA-1-50 0.00 
2EW4EK-1-50 0.00 
3EW3xS10=-530 0.00 
4EW4WA-1-100 0.00 
5EW4EA= +420100.00 
4 S Tyndorf-G Górecki5.0 MA6EW2NTE3= +120100.00 
7EW2NTxxN10+2-1680 0.00 
8EW3NTEJ= +4000.00 
9EW4xxWK+1 +1480100.00 
10EW3NTW6= +6000.00 
3 J Kafel-A Kretkowski6.0 KP11EW2xWQ= +180100.00 
12EW4xWJ-5-1100 0.00 
13EW4xW10-3-800 0.00 
14EW4WJ-2-100 0.00 
15EW3NTEK-1-50 50.00 
3 J Kafel-A Kretkowski6.0 KP16NS3NTS5=+400 100.00 
17NS3NTSJ+2+460 100.00 
18NS1NTWJ-1+50 0.00 
19NS4W4= -6200.00 
20NS4SQ-1 -100100.00 
2 J Nowicki-M Kanty  NZ21EW4xS7+1-990 0.00 
22EW3NTE8-3-300 0.00 
23EW2E5-3-300 100.00 
24EW4SA+2-480 0.00 
25EW4EA= +620100.00 
2 J Nowicki-M Kanty  NZ26NS6N8+1+1460 50.00 
27NS5xEQ= -5500.00 
28NS4NK-1 -1000.00 
29NS4E9= -6200.00 
30NS6xW9-1+100 100.00 
 WYNIK36.67%
+/- 
RAZEM36.67%
Powrót do wyników