Powrót do wyników

21 lipca 2014, Zajazd OAZA Całownia
maksy, kolejnosc wg pajaczka - wyrównania: 3 i 4

WYNIKI PARY NR 2  J Nowicki-M Kanty                 NZ   

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPIS% 
nsew
3 J Kafel-A Kretkowski6.0 KP1EW3WK= +110100.00 
2EW3EK= +110100.00 
3EW4S5-1 +50100.00 
4EW3NTNQ-3 +300100.00 
5EW4E9-1-50 0.00 
3 J Kafel-A Kretkowski6.0 KP6NS2W2+1 -110100.00 
7NS3NTxN10-2 -5000.00 
8NS3NTEJ+1 -4300.00 
9NS4WA= -620100.00 
10NS3NTWJ+1 -6300.00 
4 S Tyndorf-G Górecki5.0 MA11EW4SJ+1-450 0.00 
12EW1xW2-1-100 100.00 
13EW4xN10=-790 100.00 
14EW4SK-1 +50100.00 
15EW4WJ-1-50 50.00 
4 S Tyndorf-G Górecki5.0 MA16EW1NTS5=-90 100.00 
17EW4SA=-420 100.00 
18EW2NA+2-170 0.00 
19EW3WJ-1-100 0.00 
20EW2E8+1 +110100.00 
1 D Jagodziński-K Sawicki1.0 MA21NS4xS7+1+990 100.00 
22NS3NTE8-3+300 100.00 
23NS2E5-3+300 0.00 
24NS4SA+2+480 100.00 
25NS4EA= -6200.00 
1 D Jagodziński-K Sawicki1.0 MA26EW6N8+1-1460 50.00 
27EW5xEQ= +550100.00 
28EW4NK-1 +100100.00 
29EW4E9= +620100.00 
30EW6xW9-1-100 0.00 
 WYNIK63.33%
+/- 
RAZEM63.33%
Powrót do wyników