Powrót do wyników

21 lipca 2014, Zajazd OAZA Całownia
maksy, kolejnosc wg pajaczka - wyrównania: 3 i 4

WYNIKI PARY NR 3  J Kafel-A Kretkowski          6.0 KP   

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPIS% 
nsew
2 J Nowicki-M Kanty  NZ1NS3WK= -1100.00 
2NS3EK= -1100.00 
3NS4S5-1 -500.00 
4NS3NTNQ-3 -3000.00 
5NS4E9-1+50 100.00 
2 J Nowicki-M Kanty  NZ6EW2W2+1 +1100.00 
7EW3NTxN10-2 +500100.00 
8EW3NTEJ+1 +430100.00 
9EW4WA= +6200.00 
10EW3NTWJ+1 +630100.00 
1 D Jagodziński-K Sawicki1.0 MA11NS2xWQ= -1800.00 
12NS4xWJ-5+1100 100.00 
13NS4xW10-3+800 100.00 
14NS4WJ-2+100 100.00 
15NS3NTEK-1+50 50.00 
1 D Jagodziński-K Sawicki1.0 MA16EW3NTS5=-400 0.00 
17EW3NTSJ+2-460 0.00 
18EW1NTWJ-1-50 100.00 
19EW4W4= +620100.00 
20EW4SQ-1 +1000.00 
4 S Tyndorf-G Górecki5.0 MA21EW5xWQ-3-500 100.00 
22EW2S6+1-140 100.00 
23EW3NTN6=-600 0.00 
24EW2SK+4-230 100.00 
25EW3E5+1 +1700.00 
4 S Tyndorf-G Górecki5.0 MA26EW6N8+1-1460 50.00 
27EW5S9=-400 0.00 
28EW2EK-1-50 0.00 
29EW3W7+1 +1700.00 
30EW6W10-1-50 100.00 
 WYNIK46.67%
+/-20.00%
RAZEM66.67%
Powrót do wyników