Powrót do wyników

21 lipca 2014, Zajazd OAZA Całownia
maksy, kolejnosc wg pajaczka - wyrównania: 3 i 4

WYNIKI PARY NR 4  S Tyndorf-G Górecki           5.0 MA   

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPIS% 
nsew
1 D Jagodziński-K Sawicki1.0 MA1NS4EA-1+50 100.00 
2NS4EK-1+50 100.00 
3NS3xS10=+530 100.00 
4NS4WA-1+100 100.00 
5NS4EA= -4200.00 
1 D Jagodziński-K Sawicki1.0 MA6NS2NTE3= -1200.00 
7NS2NTxxN10+2+1680 100.00 
8NS3NTEJ= -400100.00 
9NS4xxWK+1 -14800.00 
10NS3NTW6= -600100.00 
2 J Nowicki-M Kanty  NZ11NS4SJ+1+450 100.00 
12NS1xW2-1+100 0.00 
13NS4xN10=+790 0.00 
14NS4SK-1 -500.00 
15NS4WJ-1+50 50.00 
2 J Nowicki-M Kanty  NZ16NS1NTS5=+90 0.00 
17NS4SA=+420 0.00 
18NS2NA+2+170 100.00 
19NS3WJ-1+100 100.00 
20NS2E8+1 -1100.00 
3 J Kafel-A Kretkowski6.0 KP21NS5xWQ-3+500 0.00 
22NS2S6+1+140 0.00 
23NS3NTN6=+600 100.00 
24NS2SK+4+230 0.00 
25NS3E5+1 -170100.00 
3 J Kafel-A Kretkowski6.0 KP26NS6N8+1+1460 50.00 
27NS5S9=+400 100.00 
28NS2EK-1+50 100.00 
29NS3W7+1 -170100.00 
30NS6W10-1+50 0.00 
 WYNIK53.33%
+/-11.67%
RAZEM65.00%
Powrót do wyników